Skogsbruk i brant terräng

Vid gallring och slutavverkning i det moderna skogsbruket är gynnsamma terrängförhållanden en av nyckelfaktorerna för effektivt arbete. Sverige är ett avlångt land med stor variation när det gäller terrängtyper, och i kust- och fjällnära terräng samt i dalgångar längs landets stora älvar är terrängen ofta brant och krävande.

För att kunna bedriva ett effektivt skogsbruk även i brant terräng krävs starka maskiner. Moderna skogsmaskiner klarar i regel ganska kraftig lutning, och det finns hjälpmedel som dragande band och andra slirskydd samt vinsch för att ytterligare förbättra klättringsförmågan i brant terräng.

Skördare har i regel bättre framkomlighet än skotare, därför är det viktigt att skördarförare tänker på skotaren vid avverkning i brant terräng, så att man inte lägger virke på allt för svåråtkomliga ställen dit skotaren knappt tar sig.

En annan arbetsteknik vid avverkning i brant terräng är så kallade grävvägar, där man med hjälp av en grävmaskin gräver vägar på skrå i terrängen för att avverkningsmaskinerna ska kunna ta sig fram. Ofta tar man även hjälp av en manuellhuggare med motorsåg som fäller fram svåråtkomliga träd till avverkningsmaskinerna.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal där vi lägger ut tips till dig som kör en Eco Log och arbetar inom skogsbruk.